Werkwijze

In Circulaire Kringen adviseert en begeleidt zowel ondernemers als (publieke) organisaties op de weg naar circulair ondernemen en organiseren. Elke samenwerking is maatwerk, vraagt de deelname van een aantal cruciale medewerkers/functies en is van langere duur.

Want innovatie & verandering kosten tijd.

In Circulaire Kringen richt zich op die nieuwe mind-set, op bewustwording en kennis. Maar het voert ook praktijkgerichte analyses uit en verzorgt de nodige uitwisseling met mijn én jouw netwerk.

De ambitie en reikwijdte van het traject bepaal jij.

In company traject

Gedegen kennismaking

Nulmeting

Tijdens het (in company) traject wordt grondig onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken bij je bedrijf/organisatie en de mogelijkheden die er in jullie specifieke situatie zijn aangaande bijvoorbeeld het gebruik van circulaire grondstoffen, het verwaarden van je reststromen, circulair ontwerp en circulair zaken doen. 

Team

Welke medewerkers binnen jouw bedrijf gaan zorgen voor continue circulaire ontwikkeling en wat hebben ze er voor nodig? Door de combinatie van de bedrijfsanalyse en aandacht voor bedrijfs-brede bewustwording zullen steeds meer collega’s ervaren welke rol ook voor hen is weggelegd in een circulair proces. In Circulaire Kringen verzorgt kennisoverdracht & mind-set. Sámen zoeken we naar de passende businesscase.

Keten

Circulair ondernemen doe je niet alleen; je doet het samen in de keten. Daarom is er aandacht voor je omgeving: wie heb je nodig om de juiste grondstoffen in te kopen? Wie vindt jouw restmateriaal waardevol? Via omgevings- en ketenanalyses, en mijn ‘circulair netwerk’ vind ik je partners.

Waarom samenwerken met
In Circulaire Kringen

Veelgestelde vragen

 • Een team dat zélf over kennis van circulaire zaken beschikt, zodat ze na het traject zelf verder stappen kunnen ondernemen.
 • Een circulaire aanpak, inclusief concept business case, en concrete ontmoetingen met nieuwe ketenpartners.
 • Je bent voorbereid op nieuwe klantvragen, en je medewerkers zijn vaardig om daarop in te springen.
 • Nieuwe businessmodellen, nieuwe bronnen van inkomsten.
 • Middelgrote MKB bedrijven – familiebedrijven, met specifieke medewerkers voor bijvoorbeeld productontwerp, inkoop, facilitair/vastgoed, KAM.
 • Maatschappelijk bewuste ondernemers, die de grenzen van de huidige economie zien, die anders willen en niet afwachten wat opgelegd gaat worden.
 • Ondernemers die open staan voor verandering en vernieuwing, met name in de maak-industrie.
 • Ondernemers die zien dat hun mensen centraal staan in het veranderingsproces.
 • Je kan niet werkelijk circulair gaan ondernemen door ad hoc hier en daar aanpassingen te doen.
 • Circulair ondernemen is geen ‘trucje’. Een workshop kan je een goed idee opleveren, en de basisprincipes van de circulaire economie meegeven. Maar hoe breng jij dit vervolgens over op je team? Hoe leg je álle facetten van je (productie)proces onder de circulaire loep? Hoe vind je de benodigde partners en leveranciers die weten waar jij over praat?
 • Een intensievere samenwerking, met échte kennis van jouw bedrijf, branche en situatie zorgt voor duurzame verandering en ontwikkeling van je bedrijf. Sleutelwoorden: Maatwerk & lange termijn.

 

 • Grondstof-schaarste is reëel en wordt de komende jaren alleen maar nijpender.
 • Nationale en internationale circulaire doelstellingen en ambities bestaan reeds en komen steeds dichterbij.
 • Net als voor milieu, energie & klimaat, zal wetgeving alleen maar aanscherpen.
 • Het PBL heeft geraamd dat Circulaire Economie Nederland 50.000 banen en 7 MRD euro oplevert. Daar kan jouw onderneming ook zijn deel in hebben.
 • Minder afhankelijk van en kwetsbaar door grondstoffen en energie uit het buitenland.
 • Op eigen wijze voorbereid op ontwikkeling van milieu & klimaatwetgeving, en circulaire inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers.
 • Je ontwikkelt tot innovatieve vooroploper in jouw branche, je onderscheidt jezelf, je concurrentiepositie versterkt.
 • Aantrekkelijke werkomgeving: creatief & positief
 • Door toekomstbestendigheid resulteert een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering in verbeterde toegang tot financiering.
 • Aandacht en spin-off voor je onderneming, je medewerkers, je omgeving. En dit resulteert in een positieve reputatie.

Gebiedsgerichte aanpak

Bij de begeleiding van overheden richt het onderzoek zich enerzijds op de eigen organisatie, anderzijds op de mogelijkheden binnen de grenzen van de eigen gemeente of provincie. In dat geval wordt er een gebiedsanalyse uitgevoerd en naar aanleiding daarvan een ‘Kansenkaart’ opgesteld.  

Andere onderzoeksvraag?

Hebt u andere specifieke onderzoeksvragen? Er is veel mogelijk: het begint altijd met een goed gesprek!