Margo Verhagen

Margo Verhagen – In Circulaire Kringen

“Technologie is mooi, heb je nodig! Maar het zijn natuurlijk je mensen die het moeten doen!”

Over Margo

Geboren en getogen in Drenthe, en vervolgens uitgevlogen over 4 andere continenten, ben ik met mijn gezin enkele jaren geleden heel bewust terug gekomen naar ons thuis – Drenthe. Ik waardeer de rust, ruimte en historie enorm, maar ik voel mij ook sterk betrokken bij een gezonde toekomst van onze provincie.

Inmiddels beschik ik over een breed netwerk in Noord Nederland bij provincies, gemeentes en ondernemers, onderwijsinstellingen, en groene organisaties. Daarnaast horen ook dorpsinitiatieven, zorginstellingen, afvalverwerkers, ondernemersverenigingen/vno-ncw/kvk, biobased cluster zuid-oost tot mijn netwerk.

Na jaren in de publieke en non-profit sector gewerkt te hebben, ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer. Maar het doel was, is en blijft hetzelfde; zoveel mogelijk mensen, organisaties en ondernemers met de neus in dezelfde richting te krijgen voor een toekomstbestendige samenleving.

Ik ben Adviseur circulair ondernemen en richt mij op kennisoverdracht en het ontwikkelen van het team dat het binnen jouw onderneming moet gaan doen. Dit team is een essentieel onderdeel in het circulaire verhaal, dat op papier vooral over grondstofstromen gaat. En dat zelfde geldt voor de keten; het betrekken van relaties (bijvoorbeeld leveranciers) die met jou mee moeten gaan in je proces van vernieuwing.

“Duurzaamheid, circulaire economie…zijn nogal grote ‘veelomvattende’ begrippen. Maar het gaat vooral om een bepaalde mind-set.”

Achtergrond

Als generalist en multidsciplinair denker, combineer ik economische, juridische en politieke kaders, ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken.

Ik heb mij altijd bezig gehouden met duurzaamheidsvraagstukken; daar waar sociaal-maatschappelijke zaken en natuurlijke omgeving met elkaar in de knel komen en er voor beide een gunstige lange termijn oplossing gevonden dient te worden. Ze gaan, wat mij betreft, onherroepelijk hand in hand.

Door de jaren heen heb ik mij steeds in nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen -transities- verdiept en er aan gewerkt. Vaak middels zogenaamde ‘multi-stakeholder processen’. Concrete voorbeelden zijn het marktonderzoek naar de biobrandstoffenimport uit Zuid-Amerika in relatie tot de duurzaamheidscriteria van de commissie Cramer (2006-‘08) en de faciliterende functie van de rijksoverheid -oprichting Formule E-team- ten behoeve van de introductie van de elektrische auto (2009-‘11). De laatste jaren zet ik mij in voor de ontwikkeling van een Circulaire Economie in onze provincie, altijd in samenwerking met een veelvoud aan partners.  

“Hoe ik persoonlijk werk aan een duurzamere wereld? Onder andere: Ik let heel scherp op wat ik inkoop (nut, noodzaak, energie&grondstof, alternatieven?), ik eet weinig vlees en bewust lokale producten, ik plant elk jaar meerdere bomen en ik werk met een aantal gedreven ouders vrijwillig aan serieuze verduurzaming van de buitenruimte bij de basisschool in het dorp.”