Circulair ondernemen? Zeker!

In Circulaire Kringen ondersteunt ondernemers bij een gestructureerde aanpak om producten & diensten circulair te ontwikkelen. Daarbij staan jouw mensen voorop. Want: verandering is moeilijk, maar transities als deze zijn echt 100% mensenwerk.

Margo Verhagen – In Circulaire Kringen

De wereld om ons heen verandert

en já, ook jouw onderneming gaat daarin mee. 

Lokale overheden, het Rijk en Europa stellen grote duurzame ambities en doelen. Op congressen staan key-note speakers die voor de Circulaire Economie pleiten, en het bedrijfsleven wordt geacht voorop te gaan. Jij ziet die noodzaak ook.

En er is niet alleen de noodzaak; zie je ook de kans?

Ontwikkelen, vernieuwen, vooroplopen, besparen en samen brede welvaart creëren. Circulair ondernemen gaat niet alleen over verminderen en besparen, maar vooral over zaken doen, product of dienst ontwikkelen en met andere ogen naar je omgeving kijken: Je leveranciers, je klanten, je buren, de keten.  

Veel Mkb’ers houden zich bezig met verduurzaming, énkelen met circulair ondernemen. De meeste doen dat individueel en ad hoc; wanneer er een goed idee is en ‘het zo uit komt’. Het ontbreekt echter aan een efficiënte en gestructureerde aanpak die doelen maar ook resultaten inzichtelijk maakt en lokale spin off creëert. 

In Circulaire Kringen helpt precies daarbij en kijkt naar ‘the bigger picture’.

recycle